Alfons Louis Jozef hennes fonzie

Hallo . Hello . Bonjour

--- culinary status ---

Weinig zout , en zeker géén toevoeging. Weinig vlees. Wel magere vis en wit gevogelte. Geen dierlijke vetten. Veel water.

Peu de sel, et certainement pas d'additifs. Peu de viande. Poissons maigres et volailles blanches. Pas de graisses animales. Beaucoup d'eau.

Few salt, and certainly no additives. Few meat. Lean fish and white poultry. No animal fats. A lot of water.

04.08.2022 Dieet

geen zout geen kalium * no salt & no potassium & sans sel

--- social status ---

arme man ° poor man ° le pauvre

"de formele armoedegrens in België ligt op 1284 euro/maand" in oktober 2021.

--- health gezondheid ---

1 - kanker . cancer .

weggesneden . cut away . couper

 

2 - zorgtraject chronische nierinsufficiëntie . care trajectory chronic renal insufficiency . trajectoire de soins l'insuffisance rénale chronique

blijvend . permanente

(1 nier aanwezig, 1 kidney present, 1 rein présent) 

 

3 - afwijking aan het hart . abnormality of the heart . anomalie du coeur

sterk ontwikkelde spier . highly developed muscle . musculaire très développé / hartritmestoring . heart rhythm disorder . trouble du rythme cardiaque

risicopatiënt . risk patient . patient à risque

my DOCTOR mijn DOKTER mon MÉDECIN

internet > Anke MICHEL

--- political status ---

.beu

Wil impact hebben op de politiek . Wants to have an impact on politics . Veut avoir un impact sur la politique

Bijzonder als kritische zeg op politieke werking. Notamment en tant que commentaire critique sur l'action politique. Particularly as a critical comment on political action.


my HomePlace > België Belgium Belgique ... (be) my mijn mon Adres > Mulslaan 55a (bus 4) ,1820 Steenokkerzeel ,België

 my place of birth. ma ville natale. mijn geboorteplaats = ('t Lemmeke) > Berg, Brabant

  mijn kindertijd ° my childhood ° mon enfance = Kwerp(s) & Berg

   mijn tienertijd * mon adolescence * my teenage = (Steenokkerzeel dorp & Humelgem)
& Update Familierechtbank 27.11.22 16u00 regel(s) 351

& update 29.11.22 15:09 : De 24/24 service van "123Beheer" , zal de tenen mogen uitkuisen om zich nog "te regelen" tegen aanvang van de vergadering (en mij in staat te stellen om mij voor te bereiden)

Agendapunt Algemene Vergadering staat niet op de lijst na melding 7 maanden geleden

Dossier VME 123Beheer

 Aangezien de procedure volkomen onverwacht is, zamel ik geld in om de kosten van de procedure te dekken", via een crowdfunding VME 123Beheer op mijn rekening BE08 001 169 89 89 13 L'intervention étant totalement inattendue, je récolte des fonds pour couvrir les frais de l'intervention", via un financement participatif * Since the procedure is completely unexpected, I am raising money to cover the costs of the procedure", via a crowdfunding


Dossier Erfenis

Aangezien de procedure volkomen onverwacht is, zamel ik geld in om de kosten van de procedure te dekken", via een crowdfunding Erfenis op mijn rekening BE08 001 169 89 89 13 L'intervention étant totalement inattendue, je récolte des fonds pour couvrir les frais de l'intervention", via un financement participatif * Since the procedure is completely unexpected, I am raising money to cover the costs of the procedure", via a crowdfunding


de weg naar mijn openbare dossiers ° the way to my public files ° le chemin vers mes fichiers publique) 001... = http://bit.do/fonshennes 


& thans sinds half 2021 producent radio Steenokkerzeel

uit wederdank voor de voormalige steun aan radio Carina van onze toenmalige luisteraars en medewerkers.

alias DJ Fons De Groodt - ex radio Carina (12") 1985


Website: Inhoud/Contenu/Content

1

123Beheer

B

Bank(s)

C

 

H

 

I

 

K

Klachten : ( De Lijn / . )

M

MagdaMédecin - Moeder - Momo -

N

Notaris -

 

O

 

Q

 

S

 

T

Tommy - Tv -

U

 

W

 

X

 

Y

 

Z

Reactie plaatsen

Reacties

Pardon marina
19 dagen geleden

10nov 22 - afrekening syndicus ontvangen - uitnodiging vergadering vandaag verstuurd

marina pardon
8 maanden geleden

Mister, de syndicus heeft een mail naar iedereen gestuurd , maar mag u mailadres niet gebruiken ... dus nu op zoek naar een nieuwe syndicus en voor de volledige dakrenovatie


after years best friends still ask me what are you doing in the day - après des années, les meilleurs amis me demandent encore ce que tu fais dans la journée - na jaren vragen beste vrienden me nog steeds wat doe je dagelijks zoal. The answer, Het antwoord, La réponse:

en ook omdat tal van zakkenwassers mij aktiviteiten verwijten dewelke zich totaal niet hebben voorgedaan * and also because many sack washers accuse me of activities that did not occur at all * et aussi parce que de nombreux laveurs de sacs m'accusent d'activités qui n'ont pas eu lieu du tout.
Steenokkerzeel

gewezen voorzitter ° former chairman ° ancien président & stichter founder fondateurwielrenner cycle racing course cycliste (nieuwelingen)(novices) even for a bit un peu

100km wandeling marcher walk 24h onafgebroken, en continu, continuouslymijn mon my assist juridi(que)sche legal : 2018 - ......

24.09.20 - 25.11.21 2879,32 euro

(input 3000 euro, output 0 euro)

20.03.2018 - 09.07.2019jeugdbewegingen
youth movements
mouvements de jeunesse

Erps

Berg

Perk

Steenokkerzeel

@ STANZACH Sint-Lutgardis, Steenokkerzeel

de lustige valk

Weest paraat


jeugdclub

Steenokkerzeel Kasteel van Humelgem

gewezen voorzitter ° former chairman ° ancien président


ex - beroep emploi businessfascination aviation

6e cie MP Ossendorf

Compulsory military service