Alfons Louis Jozef hennes fonzie

Hallo . Hello . Bonjour

--- culinary status ---

Weinig zout , en zeker géén toevoeging. Weinig vlees. Wel magere vis en wit gevogelte. Geen dierlijke vetten. Veel water.

Peu de sel, et certainement pas d'additifs. Peu de viande. Poissons maigres et volailles blanches. Pas de graisses animales. Beaucoup d'eau.

Few salt, and certainly no additives. Few meat. Lean fish and white poultry. No animal fats. A lot of water.

--- social status ---

arme man ° poor man ° le pauvre

"de formele armoedegrens in België ligt op 1284 euro/maand" in oktober 2021.

--- health gezondheid ---

1 - kanker . cancer .

weggesneden . cut away . couper

 

2 - zorgtraject chronische nierinsufficiëntie . care trajectory chronic renal insufficiency . trajectoire de soins l'insuffisance rénale chronique

blijvend . permanente

(1 nier aanwezig, 1 kidney present, 1 rein présent) 

 

3 - afwijking in het hart . abnormality in the heart . anomalie dans le coeur

sterk ontwikkelde spier . highly developed muscle . musculaire très développé / hartritmestoring . heart rhythm disorder . trouble du rythme cardiaque

risicopatiënt . risk patient . patient à risque

my DOCTOR mijn DOKTER mon MÉDECIN

internet > Anke MICHEL

--- political status ---

.beu

Wil impact hebben op de politiek . Wants to have an impact on politics . Veut avoir un impact sur la politique

Bijzonder als kritische zeg op politieke werking. Notamment en tant que commentaire critique sur l'action politique. Particularly as a critical comment on political action.


Breaking, Latest News (pub = 5 min. na apres after aanpassing * mis à jour * update)


my HomePlace > België Belgium Belgique ... (be) my mijn mon Adres > Mulslaan 55a (bus 4) ,1820 Steenokkerzeel ,België

 my place of birth. ma ville natale. mijn geboorteplaats = ('t Lemmeke) > Berg, Brabant

  mijn kindertijd ° my childhood ° mon enfance = Kwerp(s) & Berg

   mijn tienertijd * mon adolescence * my teenage = (Steenokkerzeel dorp & Humelgem)


de weg naar mijn openbare dossiers ° the way to my public files ° le chemin vers mes fichiers publique) 001... = http://bit.do/fonshennes 
hier aan het einde 5:00-6:27 zie je de uitsnijding van de filet-mignon uit het kleinhoofd gebeuren (= steak, fondue, brochette, carpaccio, rosbief)

hier zie je de echte Chateaubriand (de kop van de Filet-pur) en niet die stukken versneden brol van in de rekken. 

zonder dank voor de tip's


alias DJ Fons De Groodt - ex radio Carina (12") 1985

 

& thans sinds half 2021 producent radio Steenokkerzeel

- uit wederdank voor de voormalige steun aan radio Carina van onze toenmalige luisteraars en medewerkers.


Website: Inhoud/Contenu/Content

A

AdvasAdvocaten - Advocaat - AlhildedanAnneke -

B

Bank(s)

C

 

F

Faithje - Femke -

H

 

I

 

K

Klachten : ( De Lijn / . )

M

MagdaMédecin - Moeder - Momo -

N

Notaris -

 

O

 

Q

 

S

 

T

Tommy - Tv -

U

 

W

 

X

 

Y

 

Z

Reactie plaatsen

Reacties


after years best friends still ask me what are you doing in the day - après des années, les meilleurs amis me demandent encore ce que tu fais dans la journée - na jaren vragen beste vrienden me nog steeds wat doe je dagelijks zoal. The answer, Het antwoord, La réponse:

en ook omdat tal van zakkenwassers mij aktiviteiten verwijten dewelke zich totaal niet hebben voorgedaan * and also because many sack washers accuse me of activities that did not occur at all * et aussi parce que de nombreux laveurs de sacs m'accusent d'activités qui n'ont pas eu lieu du tout.Steenokkerzeel

gewezen voorzitter ° former chairman ° ancien président & stichter founder fondateurwielrenner cycle racing course cycliste (nieuwelingen)(novices) even for a bit un peu

100km wandeling marcher walk 24h onafgebroken, en continu, continuouslymijn mon my assist juridi(que)sche legal : 2018 - ......

24.09.20 - 25.11.21 2879,32 euro

(input 3000 euro, output 0 euro)

20.03.2018 - 09.07.2019jeugdbewegingen
youth movements
mouvements de jeunesse

Erps

Berg

Perk

Steenokkerzeel

@ STANZACH Sint-Lutgardis, Steenokkerzeel

de lustige valk

Weest paraat


jeugdclub

Steenokkerzeel Kasteel van Humelgem

gewezen voorzitter ° former chairman ° ancien président


ex - beroep emploi businessfascination aviation

6e cie MP Ossendorf

Compulsory military service