• Tijdlijn voor reparatie

    Aanrijding van 03/04/2024

    SCHADEGEVAL : 2024-00225TD

    : Zodra alle noodzakelijke informatie is ontvangen, inclusief de offerte van de garage, kan DEKRA u informeren over de tijdlijn voor de reparatie van uw voertuig.
  • 05.06.2024 11:10 Uw wagen 2DVQ262 is hersteld. Gelieve deze binnen de 24h op te halen (uitgezonderd weekend). Mvg Wondercar Kampenhout

 

Overzicht

VW PASSAT

TERZIJDE wacht op antwoord sinds 21 mei 10:09 van Nordine Hamida insuranceclaims@concordia.be

voor hun bewijs van total loss   rappel 28/5/24 15:10 

Immers, die verzekering schreef, om ongekende reden, dat de auto total loss zou zijn.                             

eigenaar HENNES is 29/05/24 12:00 zelf bij expert geweest : Goed nieuws . Ze gaan de auto herstellen . Ze wachten op de offerte van de garage.

RECOVERY carrosserie JENNES , klaar 05.06.2024

MAINTENANCE provided 06.2024

TECHNICAL INSPECTION provided 06.2024

Foto's van aankoop

13/07/2023 cataloogprijs €39.498 Cardoen

---

03/04/2024 cataloogprijs ??

total loss 03/04/2024 de auto is zelfs nog niet eens binnen geweest voor zijn eerste onderhoud. Op 30/05/24 blijkt de auto dan toch herstelbaar zijn.

---

 

verzekering, assurance, insurance 1

 

 

 

 

.

1 Bewijsbaar Aanrijding van 10/11/2023

PV

SCHADEGEVAL : 2023-00661

- Geen expert DEKRA gezien binnen redelijke termijn. document (zie opdracht verzekering 100 dagen na ongeval)

- Geen financiële tussenkomst gezien.

1e Verzekering : Cardoen Insurance

MS AMLIN, volmacht Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Full Omnium

Bestuurders verzekering

Rechtsbijstand

Beheerskosten

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl 

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

2 Bewijsbaar Aanrijding van 03/04/2024

SCHADEGEVAL : 2024-00225TD

TOTAL LOSS blijkbaar?

Takeldienst : contractueel, Touring Wegenhulp.

Hersteller, contractueel : Jennes Carrosserie

expert DEKRA gehoord. (29.05.24 11:44-11:52 Zaventem) GEEN TOTAL LOSS

ze gaan de auto herstellen

1e Verzekering : Cardoen Insurance

MS AMLIN, volmacht Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Full Omnium

Bestuurders verzekering

Rechtsbijstand

Beheerskosten

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl 

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

Ongeval 03.04.2024

10:50 Mulslaan 53, 1820 Steenokkerzeel , lijnbus 91 van De Lijn , van Keolis Staca Kortenberg, een onderaannemer van De Lijn, is tegen deze auto gereden

Photo's de l'achat

 

 

13/07/2023 prix catalogue 39 498 € Cardoen

---

03/04/2024 prix catalogue ??

perte totale 04/03/2024 la voiture n'a même pas eu son premier entretien. Le 30/05/24 il s'avère que la voiture peut être réparée après tout.

---

 

 

 

 

verzekering, assurance, insurance 2

 

 

 

1 Collision prouvable du 11/10/2023

PV

CAS DE DOMMAGES : 2023-00661

- Aucun expert DEKRA vu dans un délai raisonnable. document (voir mission d'assurance 100 jours après l'accident)

- Aucune intervention financière constatée.

1e Assurance : Cardoen Insurance

MS AMLIN, procuration Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Responsabilité civile

Omnium complet

Assurance conducteur

Conseiller juridique

Frais de gestion

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl  

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

2 Collision prouvable du 03/04/2024

CAS DE DOMMAGES : 2024-00225TD

TOTAL LOSS apparemment?

Service de remorquage : contractuel, Touring Wegenhulp

Réparateur contractuel : Jennes Carrosserie

expert DEKRA entendu. (29.05.24 11:44-11:52 Zaventem) AUCUNE PERTE TOTALE

ils vont réparer la voiture

1e Assurance : Cardoen Insurance

MS AMLIN, procuration Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Responsabilité civile

Omnium complet

Assurance conducteur

Conseiller juridique

Frais de gestion

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl 

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

Accident 03.04.2024 10:50 Mulslaan 53, 1820 Steenokkerzeel, bus 91 de De Lijn, de Keolis Staca Kortenberg, sous-traitant de De Lijn, a percuté cette voiture

Photo's of purchase

 

 

13/07/2023 catalog price €39,498 Cardoen

---

03/04/2024 catalog price ??

total loss 03/04/2024 the car has not even been in for its first maintenance. On 30/05/24 turns out the car can be repaired after all.

--

 

 

 

verzekering, assurance, insurance 3

 

 

 

1 Provable Collision of 10/11/2023

PV

CASE OF DAMAGE : 2023-00661

- No expert DEKRA seen within a reasonable period. document (see insurance assignment 100 days after accident)

- No financial intervention seen.

1e Insurance : Cardoen Insurance

MS AMLIN, procuration Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Civil liability

Full Omnium

Drivers insurance

Legal counsel

Management costs

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl 

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

2 Provable Collisionof 03/04/2024

CASE OF DAMAGE : 2024-00225TD

TOTAL LOSS apparently?

Towing service: contractual, Touring Wegenhulp

Repairer, contractual: Jennes Carrosserie

expert DEKRA heard. (29.05.24 11:44-11:52 Zaventem) NO TOTAL LOSS

they are going to repair the car

1e Insurance : Cardoen Insurance

MS AMLIN, procuration Concordia NV

insuranceclaims@concordia.be

Civil liability

Full Omnium

Drivers insurance

Legal counsel

Management costs

2e Omnium plus

https://www.alphacredit.be/nl 

https://bnpparibascardif.be/ 

update 18/05/2024 11:45

Accident 03.04.2024

10:50 Mulslaan 53, 1820 Steenokkerzeel, bus 91 of De Lijn, of Keolis Staca Kortenberg, a subcontractor of De Lijn, crashed into this car

03.04.2024

Wat moet er gebeuren met de auto?

Gaan ze van bij Cardoen Insurance een expert sturen?

 

26/04/24 11:00 bij Jennes geweest, met email concordia - 

 

tel contact Jennes met Cardoen-Concordia

bewijs van total loss ? géén bewijs
proof of total loss? no proof
une preuve de perte totale ? aucune preuve

24/05/2024

en géén antwoord van Cardoen Insurance / <insuranceclaims@concordia.be> op de vraag 21/05/24 10:09 om bewijs
et aucune réponse de Cardoen Insurance / <insurance claims@concordia.be> à la demande  21/05/24 10:09 de justificatif
and no response from Cardoen Insurance / <insuranceclaims@concordia.be> to the request  21/05/24 10:09 for proof

 

juryvan: alFons Hennes fons.hennes@gmail.comaan:insuranceclaims@concordia.be
datum: 29 apr 2024, 10:19 onderwerp:SCHADEGEVAL : 2024-00225TD - 03/04/2024 - 2DVQ262 verzonden door:gmail.com


25/04/2024 15:40


Update 22/04/2024 13:25

& 13:46


2024 04 03 Aanrijdingsformulier Lijnbus V Wpassat Pdf
PDF – 2,9 MB 19 downloads

van:CIS ac-cis@alphacredit.beaan:a lFons Hennes <fons.hennes@gmail.com>
datum: 8 apr 2024, 12:28 onderwerp: AANGIFTE SCHADEGEVAL 3/4/2024 verzonden door: alphacredit.be

Beste klant,

Wij hebben uw aanvraag voor het openen van een schadedossier goed ontvangen.

Uw dossier werd doorgestuurd naar de verzekeraar Cardif die uw aanvraag verder zal behandelen.

De komende dagen kunt u een aangifte van verklaring per post verwachten die ingevuld teruggestuurd moet worden naar de verzekeraar.

Bij ontvangst van de aangifte wordt uw dossier bestudeerd en wordt er een beslissing voor tussenkomst genomen.

Om eventuele achterstand op uw dossier te voorkomen, vragen wij u om de aflossingen verder te betalen en dit tot een eventuele tussenkomst van de verzekeraar.

Gegevens Cardif :

  • Per mail :claims@cardif.be
  • Per post : Warandeberg 8/2
  •                     B- 1000 Brussel

                Per telefoon :02/528 0003

Wij blijven tot uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten, Sophie E.

Customer Insurance Services

Warandeberg 8 bus 3 – 1000 Brussel


Geval Volvo Nauw, onregelmatig geparkeerd, en vermoeden van parkeerschade

Geval Audi Nauw, onregelmatig geparkeerd