& kanker/cancer

verdict : 20.05.2019 11h40

UZ Leuven - university hospitals

Herestraat 49           B- 3000 Leuven

kanker/cancer

zeer gevaarlijke - very dangerous - très dangereux
uitermate kwaadaardige - extremely malicious - extrêmement malveillant
hoogst aggressive - highly aggressive - très agressif - risicovol - risque élevé - high.risk

         nier/kidney/rein
situatie normaal/normal situation/situation normale

         Tumor

09/04/2019 UZ Leuven Gasthuisberg ↑

 

 

ontdekker découvreur discoverer: 01/08/2018

via: échantillon de sang / bloedstaal / bloodsample :

 Dokter Anke Michel

Van Frachenlaan 33,

1820 Steenokkerzeel 

Tel. : 02/757.03.98

dokteranke@groepspraktijksteenokkerzeel.be


de kanker is weggesneden - le cancer a été coupé - the cancer has been cut away

Nazorgkundigen . Aftercareists . Soins postopèratoires :

Tommy Vanwinnendael
An Vandecasteele


Na zes weken absolute rust:

Bij welke klachten waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts?
Neemt u bij (een van) de volgende klachten contact op met uw huisarts of de urologie:
• koorts boven de 38,5 graden;
• brandende pijn bij het plassen;
• aanhoudende (buik)pijn die niet verdwijnt met gebruik van paracetamol;
• bloed en/of stolsels in de urine.

After six weeks of absolute peace:

For which complaints do you warn the hospital or your doctor?
If you have any of the following complaints, contact your doctor or urology:
• fever above 38.5 degrees;
• burning pain when urinating;
• persistent (abdominal) pain that does not disappear with the use of acetaminophen;
• blood and / or clots in the urine.

Après six semaines de paix absolue:

Pour quelles plaintes prévenez-vous l'hôpital ou votre médecin?
Si vous avez l'une des plaintes suivantes, contactez votre médecin ou votre urologie:
• fièvre supérieure à 38,5 degrés;
• douleur brûlante en urinant;
• douleur persistante (abdominale) qui ne disparaît pas avec l’acétaminophène;
• du ​​sang et / ou des caillots dans l'urine.

Sport : na 12 weken / after 12 weeks / apres 12 semaines

construire très lentement au cours des six premiers mois
heel langzaam opbouwen in de eerste zes maanden
build very slowly in the first six months


en wat in deze zaak met / et quoi dans cette affaire avec / and what in this matter with :

Dokter Docteur Doctor Ghijselings - Bergstraat 43 , 1910 Berg ?

2012 - 2018/07/31 : duty plicht devoir ?en wat

 

,  'Concreetin deze zaak, met "Kom op tegen Kanker" ?


Reacties

Fons
3 dagen geleden

Kostenraming

Fons
3 dagen geleden

Doctor Ghijselings

Reactie plaatsen