& kanker/cancer

verdict : 20.05.2019 11h40

UZ Leuven - university hospitals

Herestraat 49           B- 3000 Leuven

kanker/cancer

zeer gevaarlijke - very dangerous - très dangereux
uitermate kwaadaardige - extremely malicious - extrêmement malveillant
hoogst aggressive - highly aggressive - très agressif - risicovol - risque élevé - high.risk

         R. nier/kidney/rein Droit

situatie normaal/normal situation/situation normale

         L. nier/kidney/rein Gauche

+Tumor

09/04/2019 UZ Leuven Gasthuisberg ↑

 

 

ontdekker découvreur discoverer: 01/08/2018

via: échantillon de sang / bloedstaal / bloodsample :

 Dokter Anke Michel

Van Frachenlaan 33,

1820 Steenokkerzeel 

Tel. : 02/757.03.98

dokteranke@groepspraktijksteenokkerzeel.be


de kanker is weggesneden - le cancer a été coupé - the cancer has been cut away

de nier is weggesneden - the kidney is cut away - le rein est coupé


Nazorgkundigen . Aftercareists . Soins postopèratoires :

Tommy Vanwinnendael
An Vandecasteele


Na zes weken absolute rust:

Bij welke klachten waarschuwt u het ziekenhuis of uw huisarts?
Neemt u bij (een van) de volgende klachten contact op met uw huisarts of de urologie:
• koorts boven de 38,5 graden;
• brandende pijn bij het plassen;
• aanhoudende (buik)pijn die niet verdwijnt met gebruik van paracetamol;
• bloed en/of stolsels in de urine.

After six weeks of absolute peace:

For which complaints do you warn the hospital or your doctor?
If you have any of the following complaints, contact your doctor or urology:
• fever above 38.5 degrees;
• burning pain when urinating;
• persistent (abdominal) pain that does not disappear with the use of acetaminophen;
• blood and / or clots in the urine.

Après six semaines de paix absolue:

Pour quelles plaintes prévenez-vous l'hôpital ou votre médecin?
Si vous avez l'une des plaintes suivantes, contactez votre médecin ou votre urologie:
• fièvre supérieure à 38,5 degrés;
• douleur brûlante en urinant;
• douleur persistante (abdominale) qui ne disparaît pas avec l’acétaminophène;
• du ​​sang et / ou des caillots dans l'urine.

Sport : na 12 weken / after 12 weeks / apres 12 semaines

construire très lentement au cours des six premiers mois
heel langzaam opbouwen in de eerste zes maanden
build very slowly in the first six months


TERZIJDE ... A CôTé ... ON THE SIDE


en wat in deze zaak met / et quoi dans cette affaire avec / and what in this matter with :

Dokter Docteur Doctor Ghijselings - Bergstraat 43 , 1910 Berg ?

2012 - 2018/07/31 : duty plicht devoir ?


en wat

 

,  'Concreetin deze zaak, met "Kom op tegen Kanker" ?


Reactie plaatsen

Reacties

Fons
een maand geleden

Pijn.Douleur.Pain

Fons
een maand geleden

Kostenraming Cost estimate Estimation des coûts

Fons
een maand geleden

Kom op tegen Kanker

Fons
2 maanden geleden

Doctor Ghijselings


Pijn.Douleur.Pain
sedert: since: depuis: 28/03/2019

tot: until: jusqu'à: 06/06/2019