TV

 

de VRT (vroeger BRT) een machtsimperium geheel op kosten van de Belgisch Vlaamse belastingbetaler.

de NPO aangewezen als bestuursorganisatie van het Nederlandse publieke omroepbestel.

02.01.2020 Geachte heer Hennes,

 

... , ... antwoorden op uw mail:

De VRT boekhouding  staat onder geheel toezicht van interne en externe (overheids)audits.

Het financieel verslag kan u terug vinden in het jaarverslag op onze website:

https://www.vrt.be/nl/info/jaarverslag/

Voorlopig vindt u daar de cijfers voor 2018. Binnen enkele maanden zal u het jaarverslag van 2019 kunnen terug vinden.

VRiendelijke groeTen,
S K

Jaarverslag

Op donderdag 20 juni 2019 stelde de VRT haar jaarverslag 2018 voor aan pers en publiek. De commissie media van het Vlaams Parlement bespreekt dit verslag op donderdag 7 november 2019.

 

De VRT kan mooie cijfers voorleggen. Voor 2018 haalden we nagenoeg alle doelstellingen die we met de Vlaamse regering overeenkwamen. Onze drie belangrijkste opdrachten hebben we maximaal ingevuld. Dat zijn informatie (zo hebben we extra aandacht aan de lokale verkiezingen besteed), cultuur en educatie (waarvoor we onder andere lesmateriaal voor jongeren maakten). De VRT is er voor iedereen in Vlaanderen, per week bereiken we gemiddeld 88,7 procent van de bevolking. We droegen ook bij tot de Vlaamse mediasector, 18,29 procent van onze totale inkomsten investeerden we in producties door externe bedrijven.

De VRT behaalde in 2018 nagenoeg alle doelstellingen uit haar beheersovereenkomst. Centraal stond een maximale invulling van haar openbare opdracht informatie (extra bij de lokale verkiezingen), cultuur en educatie (o.a. met lesmateriaal voor jongeren). De VRT richtte zich tot iedereen in Vlaanderen (gemiddeld weekbereik: 88,7% van de bevolking). De bestedingen voor externe producties bedroegen 18,29% van de totale inkomsten.

Het VRT-aanbod was in 2018 grote mate gericht op publieke meerwaarde.

Lees meer in het jaarverslag 2018

opmerking

triestige werkelijkheid