Agendapunt parkeren stationeren Mulslaan 55-55A

4 oktober 2020

- Het is verboden te parkeren / stationeren op de verhoogde berm (voetpad - fietspad) binnen de bebouwde kom.

- Het is verboden te parkeren / stationeren op de verdrijfvakken

- Het is verboden te parkeren voor een poort

- Het is verplicht te parkeren in de parkeervakken als er parkeervakken zijn.

- Het is strikt minimaal toegestaan om te stationeren op de bushalte bij het inladen en uitladen van GROTE stukken en/of zeer ZWARE stukken. Niet om die stukken naar binnen of naar buiten te dragen.

 

STOP!

Het asociaal parkeren - stationeren aan nr 55A

STOP!

Het asociaal Auto-discobar-lawaai aan nr 55A

later ...

                                                                   voorbeelden

.

.

.

.