HUMELGEM (Steenokkerzeel)

 

One point of light .Un point de lumière .Eén lichtpunt

annually .annuellement .jaarlijks 6 dec. - 6 jan.
"de Kerststal van Roland"
@ Mulslaan/Dijkstraat  MAP


..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

VLAAMS

WAALS

BRUSSELS

DUITS

NVA eerste minister van ... euh ... Vlaanderen

Steenokkerzeel heeft cijfers 24.01.2020 een kleine 950 euro schuld per inwoner. Daarvan heb ik reeds 2x350= 700 euro aangegeven. Mijn openstaande schuld is nu nog 250 euro. 

Hoe de gemeente die schuld opbouwde is een raadsel. Dat de gemeente geld verbrast aan zuiperijen is een feit. Gezondheid ... op mijn kosten.

de gemeente Steenokkerzeel

      01.01.2019, heeft als hoofdleider Kurt RYON. Een puur politiek leiderschap, in beheer van Klaver - De Nieuw-Vlaamse Alliantie. Alle betrekkingen met deze tweeheid (klaver & nva) situeren zich dus in een louter politiek kader.

Over t leven in deze streek is er een andere bladzijde.

Steenokkerzeel's politieke bolwerk:

- Vanaf 18 jaar oud is er de DWANG om "uit beperkte, naar hun hand gezette, lijsten" een paar leiders te kiezen. Louter dat geeft die leiders en trawanten "naar eigen zeggen" de macht om het recht in eigen handen te nemen.

- De MACHT ... om u te belasten:  ter controle, 7/7 24/24 , ... ter boetedoening 7/7 24/24 , ... ter algemeen belang 7/7 24/24 , ... ten behoeve van hun schatkist 7/7 24/24 , ...

 

ONBEKWAAM

De wet van Murphy inroepen is hun grootste eigenschap bij alles waar het vuur aan de schenen komt. En daar moet u het mee doen.

Bijvoorbeeld:

Meer ... volgt

 

SCHEPENCOLLEGE

.... "de leiding" ... bestaat 01.01.2019 uit de hoofdleider met 5 leiders verkozen door en uit 23 Gemeenteraadzitters : Klaver - De Nieuw-Vlaamse Alliantie 14, Lijst Van de Burger 4, Groen 3, Christen-Democratisch en Vlaams 1,  Socialistische Partij Anders 1 (alle leiders zijn van Klaver - De Nieuw-Vlaamse Alliantie : Wim Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Jelle Mombaerts en Liesbeth Degrève)


 

Geschiedenis

KLAVER enige fractie in Steenokkerzeel die niet aan een nationale partij gebonden was,

met alle nadelige gevolgen vandien

KARTEL 'ANDERS'
In oktober 1994 werd het kartel ANDERS gevormd. Deze bestond uit CD&V, Volksunie en de jongerenpartij Joost, en ze behaalden zes zetels (4 CD&V,1 VU en 1 JOOST).
Ondanks de afspraken om toch zes jaar samen te werken, heeft de samenwerking amper 4 jaar geduurd. Eind 1998 vormde de CD&V immers een nieuwe bestuursmeerderheid met een afscheuring van de besturende liberalen. Dit was meteen het einde van ANDERS.

KLAVER
Daarom werd er tegen de verkiezingen van oktober 2000 een nieuwe ploeg samengesteld onder de naam KLAVER. Deze partij bestond uit Joost, VU-ID en ook onafhankelijken. Toen werden er drie zetels behaald in de gemeenteraad.

NOG EENS KLAVER
Omdat de samenwerking de voorbije zes jaar vlot verliep werd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 opnieuw een lijst met naam KLAVER samengesteld.
Toen werden er ? zetels behaald in de gemeenteraad

SAMEN MET N-VA
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hebben we besloten samen te gaan met NVA. Klaver-NVA was geboren en met succes. Met 29% van de bevolking achter ons halen we 7 zetels binnen en kunnen we eindelijk na jaren opositie ons beleid vanuit de meerderheid kracht bijzetten.
Toen werden er ? Klaver-zetels behaald in de gemeenteraad
Toen werden er ? NVA-zetels behaald in de gemeenteraad

2E TERMIJN KLAVER-NVA
Het harde werk van de afgelopen 6 jaar om onze dorpen Vlaams, leefbaar en bruisend te houden heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
Zo maar even 51,2% van de inwoners stemde Klaver-N-VA (14 van de 23 zetels) en zo behaalden we op 14 oktober 2018 een volstrekte meerderheid.
Het werk kan verder gezet worden met veel 'Goesting'!
Toen werden er ? Klaver-zetels behaald in de gemeenteraad
Toen werden er ? NVA-zetels behaald in de gemeenteraad