& Hennes Ernest

(overleden vader)

père décédé
dead father

29/05/1930 

04/03/2018

Overlijden HENNES Ernest FAX Openbaar Ministerie Aan Gemeente Rotselaar
PDF – 50.4 KB 35 downloads

gedumpd in een rusthuis
dumped in a retirement home
jeté dans une maison de retraite

overleden op onnatuurlijke wijs
mort d'une manière non naturelle
died in an unnatural way