Federale Overheidsdienst Financiën 

1 Hennes Alfons : Hennes Alfons / Hennes Ernest nalatenschap

Hennes Ernest  paswoord (= e-mail : alFons Hennes <fons.hennes@gmail.com> 29 juni 2018 om 07:33 Aan: Luc KAMERS <luc.kamers.133306@belnot.be>
********** in de aangifte van nalatenschap)