ga naar

https://www.alfonshennes.be/doppozeese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACEBOOK / TWITTER / ...

Openbaar / Public

& Privaat/private


 

1 Openbaar / Public

 

2019.09.11 PVDA PTB (be) demande.eist 1500 euro pensio(e)n (netto) /

ik deed mee. I participated . J'ai participé.!     INTEKENEN   S' INSCRIRE  

beginnen werken op 14 jaar / start working at 14 years / commencer à travailler à 14 ans

gestopt op 59 jaar / arrêté à l'âge de 59 ans /  stopped at 59 years

= Tot.: 45+..

ik had laatst . J'ai eu récemment . I had recently (2018) ... 1248 euro/net. / maandelijks monthly mensuel

 

26/12/2019 13:35

Nota: ik ben lid geworden .Remarque: je suis devenu membre .Note: I became a member

 

 

 

2 privaat/private

 

 

Rechtstreeks?    neen, ik doe geen chat of telefoon met facebook rechtstreeks
Live?    no, I do not chat or telephone with facebook live
En direct?     non, je ne chat pas et ne téléphone pas avec facebook en direct 

 

1     Vele Facebookvrienden-aanvragen worden/werden niet aanvaard omdat ik facebook strikt beperkt wil houden
Beaucoup de demandes-d'amis sur Facebook n'ont pas été acceptés parce que je veux que Facebook soit strictement limité.
Many Facebook friends-requests were not accepted because I want to keep Facebook strictly limited

 

2     Vele, VELE, Facebookvrienden werden gewist omdat ze mijn verjaardag vergaten
Many, MANY, Facebook friends were deleted because they forgot my birthday
Beaucoup, BEAUCOUP, d'amis Facebook ont été supprimés parce qu'ils avaient oublié mon anniversaire

Verjaardag wensen aan een vriend is het minste wat je kan doen
Souhaits d'anniversaire à un ami est le moins que vous puissiez faire
Birthday wishes to a friend is the least you can do

op 18/01/2020 zijn er aldus nog 7 gewist (en een 5-tal blijven in overweging)

wie schrijft die blijft

 

3     Sommige facebookvrienden werden gewist omdat ze vijanden zijn geworden
Some facebook friends were deleted because they have become enemies
Certains amis de Facebook ont été supprimés parce qu'ils sont devenus des ennemis

 

4     Sommige facebookvrienden hebben mij gewist en zijn zo vijanden geworden
Certains amis de Facebook m'ont effacé et sont ainsi devenus des ennemis.
Some Facebook friends have erased me and have become enemies in this way

 

5    per vergissing: Sorry voor de vrienden die ik heb aangenomen via "vriendschapsvoorstel" - TOCH WELKOM! in elk geval
par erreur: Désolé pour les amis que j'ai acceptés via "proposition d'amitié" - BIENVENUE! en tout cas
by mistake: Sorry for the friends I have accepted via "friendship proposal" - WELCOME! in each case


Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen