Devijver Katrien

Notaris

te Kampenhout

    Nalatenschap Hennes Ernest / Hennes Alfons                                     ( versus De Sagher Notariaat e.a. )

    1 - Federale Overheidsdienst Financien