Aangetekend

 

Uw zending

010541288500452621220272773260

07.08.2019 : op de website ingeboekt / publiek gemaakt

Nazicht

hetzij: Adres bestemmeling is onjuist ,

of: Naam Bestemmeling is onjuist

verder:

10h55 Verkeerd adres briefomslag

of WEDEROM verkeerde bestemmeling

verder:

Afzender

Dat zijn die zeveraars wederom in deze zaak:. Valsheid