& Verkiezing - Election

volgende keer . la prochaine fois . next time :

met dit pensioen moet je het doen
vous devez vous débrouiller avec cette pension
you have to make it and to do with this pension

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/5/2019

@ Steenokkerzeel 1820 , Vlaams Brabant , België Belgique Belgium

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MR - VLD - NVA - CDv

U regeerde tegen.Vous avez statué contre.You ruled against.

Pensioen

1.200/md

x

2.000.000

= 2.400.000.000


MR - VLD - NVA - CDv

U regeerde ten voordele. Vous avez statué pour le bénéfice. You ruled for the benefit.

sociale,

fiscale

fraude

België

12.900.000.000


30 MEI 2019 09:28

Dankjewel voor je steun. De 15 afdelingen van Brabant en 7bte Limburg zullen normaal doorgaan en uitbreiden.

Hion Xavier  https://www.facebook.com/xavier.hion

 

 

 

... en de rest is geschiedenis ... et le reste appartient à l'histoire ... and the rest is history

 

2014

2019

 


Zo had Steenokkerzeel 3 kandidaten gekregen ... voor het Vlaams Parlement ... (op zwakke plaatsen weliswaar) // Par exemple, Steenokkerzeel avec 3 candidats ... au Parlement Flamand ... (en fait, dans des endroits faibles) // For example, Steenokkerzeel has received 3 candidates ... for the Flemish Parliament ... (although in weak places)

 

bereikbaar / maar geeft géén antwoord

tja  ..., dan niet hé

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Belang

... ik heb ooit nog gaan tellen voor die gasten ... in Schaarbeek ... om dan een mes in de rug te krijgen van filip de winter ... Die wilde de intrekking van de vergunning van radio 4FM. Geen haar op mijn hoofd om VB nog steun en vertrouwen te geven.

Steenokkerzeel had géén kandidaten gekregen voor het Federale Parlement  en géén kandidaten voor het Europees Parlement

Steenokkerzeel did not received any candidates for the Federal Parliament and no candidates for the European Parliament

Steenokkerzeel n'a pas reçu aucun candidat au Parlement Fédéral et aucun candidat au Parlement Européen.

Reacties

Fons
5 maanden geleden

reactie van een politieker réponse d'un politicien reaction of a politician ??

Fons
5 maanden geleden

26/05/2019 08:50
0 reactie 0 rėponse 0 reaction

Fons
5 maanden geleden

Wat hebben Elke en Ariadne te garanderen vanaf 26/05/2019?
What can Elke and Ariadne guarantee from 26/05/2019?
Que peuvent garantir Elke et Ariane à partir du 26/05/2019?

Fons
5 maanden geleden

contact Elke ??

https://www.s-p-a.be/verkiezingen-2019/vlaams/vlaams-brabant/opvolgers/5/

Fons
5 maanden geleden

contact Ariadne ok (vraag verzonden)
ariadne.frangi@groen.be

Fons
5 maanden geleden

Bij gebrek aan antwoord is beslist dat ik Xavier Hion van PRO zal kiezen voor het Vlaams Parlement

Reactie plaatsen


met alle respect : wat deden Vlaamse media met Franse kandidaten als we er niet kunnen op stemmen?
en tout respect: que font les médias Flamands avec les candidats Français si nous ne pouvons pas voter pour cela?
with all due respect: what did Flemish media with French candidates if we cannot vote for it?

 

Bedankt Vlaanderen België Europa Merci Flandres Belgique Europe Thank you Flanders Belgium Europe

 


De uittredingsregeling voor politici - 467.000 euro

Het jaarsalaris voor de eerste minister en zijn vice-premiers bedraagt 227.000 euro. Voor de ‘gewone’ ministers is een bedrag van 223.000 euro in de jaarbegroting ingeschreven. Staatssecretarissen krijgen jaarlijks 212.000 euro.

 

Naast het basissalaris hebben onze regeringsleden ook een vaste maandelijkse onkostenvergoeding, onder meer voor representatiekosten en logies. Premier Michel en zijn vice-premiers zien hun salaris maandelijks aandikken met bijna 2.000 euro. De maandelijkse onkostenvergoeding voor ministers en staatssecretarissen bedraagt 1.616,44 euro, bevestigen verschillende kabinetten. Die onkostenvergoeding is belastingvrij, wat niet geldt voor het basissalaris.

 

De regeringsleden hebben ook recht op een dienstwagen met chauffeur. Of ze kunnen kiezen om hun eigen wagen te gebruiken, en dan krijgen ze een kilometervergoeding.

 

De nettomaandlonen van de ministers en staatssecretarissen van Michel I

 

10.786 euro

 

Zoveel krijgen onze premier Charles Michel (MR) en zijn vice-premiers Kris Peeters (CD&V), Jan Jambon(N-VA), Didier Reynders (MR) en Alexander De Croo (Open VLD) elke maand op hun rekening.

 

10.482 euro

 

Dat bedrag is maandelijks weggelegd voor onze 'gewone' ministers: Hervé Jamar (MR), Koen Geens(CD&V), Maggie De Block (Open VLD), Daniel Bacquelaine (MR), Johan Van Overtveldt (N-VA), Willy Borsus(MR), Marie-Christine Marghem (MR), Steven Vandeput (N-VA), François Bellot (MR).

 

10.039 euro

 

Met dat bedrag moeten staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V), Bart Tommelein (Open VLD), Elke Sleurs (N-VA) en Theo Francken (N-VA) zich elke maand tevreden stellen.

 

bijkomende gemeentelijke opcentiemen en eventuele fiscale voordelen van de regio’s worden buiten beschouwing gelaten. Er is uitgegaan van een belastingvrije onkostenvergoeding van 1.946,50 euro voor de eerste minister en de vice-premiers, en van 1616,44 euro voor ‘gewone’ ministers en staatssecretarissen.


  • de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen)

 

De Europese verkiezingen waarbij de Europese parlementsleden uit de 28 Europese lidstaten rechtstreeks worden verkozen. (12 Vlaamse)

De inwoners van de Europese Unie kunnen stemmen op de kandidaten van hun lidstaat.

 

Verkiezingen voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers

 

Verkiezingen voor het Vlaams Parlement