& Hoofdelijk aansprakelijk

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid of hoofdelijke gehoudenheid van een persoon of rechtspersoon voor een verplichting betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk. Wanneer bijvoorbeeld meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, dan kan de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Hoofdelijkheid wordt nooit vermoed, maar moet expliciet contractueel bedongen zijn.[1] Soms stelt de wet wel hoofdelijkheid in.[2]

Degene die wordt aangesproken voor het geheel kan overigens wel regres uitoefenen op zijn medeschuldenaren, dit wil zeggen dat hij het deel waarvoor hij "te veel" is aangesproken bij de medeschuldenaren kan opeisen.

 

 

 

geeist en er is ėėn persoon die men heeft laten opdraaien voor die betaling. De drie anderen weigerden hun deel te betalen. Te betalen binnen de veertien dagen na 07/09/2018.

 

 

Nieuw: