& Mulslaan

55A

De bushalte

Halte Steenokkerzeel Dijkstraat

304723

ONEIGENLIJKE bedrijvigheid
UNFAIR business
AFFAIRES non fondées : 

There is no parking space in front of the garage
Il n'y a pas de parking devant le garage
Er is geen parkeerplaats voor de garage

Toch komt Coachpartners zich er elke ochtend parkeren
Still, Coachpartners comes to park there every morning
Pourtant, Coachpartners vient s'y garer tous les matins

bewijzen verzamelen van overlast
van feiten die een misdrijf opleveren
van feiten die schade veroorzaken
om daders, verstoorders van de openbare orde op te sporen en te identificeren
om getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren
-
bewaring van gegevens die nodig zijn voor het bewijzen van een misdrijf

collect evidence of nuisance
of offenses that lead to a crime
of facts that cause damage
to detect and identify perpetrators, public order disruptors
to trace and identify witnesses or victims
-
retention of data needed to prove a crime

recueillir des preuves de nuisance
de infractions menant à un crime
des faits qui causent des dommages
détecter et identifier les auteurs, les perturbateurs de l'ordre public
pour retrouver et identifier des témoins ou des victimes
-
conservation des données nécessaires pour prouver un crime

Indien er video's bestaan dan zijn ze hier
S'il y a des vidéos, alors elles sont ici
If there are videos then they are here

13.06.2019 Coachpartners 

17.06.2019 coachpartners 6h54 tot 7h10

                   coachpartner


 

 

 

6 september 2018

Wij betreuren wat er gebeurd is en hebben ondertussen de chauffeur hierover aangesproken.

--

10 september 2018

We hebben de chauffeur er nogmaals over aangesproken en hem verzocht om deze in de toekomst te vermijden.

--

20 feb. 2019

Ik neem nogmaals contact op met de chauffeur

????

20 feb. 2019 

Onze bus komt al 3 weken niet meer langs in deze buurt. ????

13 juni 2019 (15 minuten)

klacht herhaling

06h54-07h10

17.06.2019

SAM300

Reacties

Fons
een jaar geleden

vandaag kwam de bus er toe met 3x te claxoneren, en vervolgens bleef de bus er opnieuw van 6u45 tot 7u10 met draaiende motor.

Fons
een jaar geleden

Beste,

vandaag bleef de bus er opnieuw een kwartier met draaiende motor. Het lijkt er op dat u helemaal géén maatregel treft tegen dergelijk oneigenlijk gebruik van een bushalte. Gelieve deze bushalte niet meer te gebruiken.

Tot genoegen,

alFons HENNES

Mulslaan 55A

1820 Steenokkerzeel

13/06/2019

Reactie plaatsen


Al een stuk beter 18.06.2019 07H00 1.HKN.211